facebook
Wat heeft ‘De Nederlandse Leeuw’ ons opgeleverd?

Wat heeft ‘De Nederlandse Leeuw’ ons opgeleverd?

 

Afgelopen vrijdag vond in Rijswijk nationale brainstorm ‘De Nederlandse Leeuw’ plaats. Een spraakmakend evenement waar je allicht van gehoord hebt. Wat valt er de zeggen over de conclusies van deze brainstormsessie?Over de integriteit van het evenement is een hoop gezegd en geschreven: de organisatie zou vooringenomen zijn, en de lijst van sprekers vooral uiterst rechts. Feit is dat een aantal sprekers duidelijk zeer omstreden was, en je kunt je afvragen waarom andere politici daarmee in debat zouden moeten of waarom het verwijtbaar is als ze dat niet doen. Genoeg daarover, de organisatie heeft de tien belangrijkste conclusies gepubliceerd, dus laten we het daar eens over hebben.

De titel doet meteen wat amateuristisch aan: Top 10 oplossingen voor de Multiculturele Samenleving. In een titel zou ‘oplossingen’ ook een hoofdletter moeten hebben als je wel kapitalen gebruikt voor ‘Multiculturele Samenleving’. Bij oplossingen heb je ook een probleem nodig dat hier niet benoemd wordt. Als je ‘oplossingen’ vervangt door ‘Huishoudelijke Tips’ zou het wel correct zijn.

Dat is natuurlijk een beetje flauw. We kunnen uit de context begrijpen dat de Multiculturele Samenleving zelf het bedoelde probleem is. Waarom onze veilige en welvarende Multiculturele Samenleving zo’n probleem is wordt verder niet toegelicht maar laten we ten behoeve van de rest van dit stukje nu maar even aannemen dat dat zo is. Dan kunnen we het nu over de voorgedragen oplossingen hebben:

1. Stop met gebruik van ons leefniveau als maatstaf voor de rest van de wereld.

Ik weet niet of de Multiculturele Samenleving dat doet, er zal gedoeld worden op politiek beleid. Solidariteit met armere landen is vaker mikpunt bij uiterst rechts. Ontwikkelingshulp wordt beschouwd als linkse hobby. Volgens mij is ons beleid er ook niet op gericht om de hele wereld net zo rijk te maken als Nederland, dat zou nogal ambitieus zijn. Deze oplossing is strijdig met zaken waar de Nederlandse Leeuw zich zorgen om maakt. Als we niet komen tot eerlijker handelsverhoudingen en betere leefomstandigheden in de Derde Wereld kun je niet verwachten dat er in de toekomst niet meer ‘gelukszoekers’ deze kant om trekken op zoek naar een beter leven. In meerdere opzichten contraproductief dus deze oplossing.

2. Stimuleer de Nederlandse bevolkingsgroei en geef aandacht aan grote gezinnen.

De Multiculturele Samenleving moet de Nederlandse bevolkingsgroei stimuleren. Ten eerste is bevolkingsgroei de grootste oorzaak van klimaatverandering en het toenemend tekort aan grondstoffen. Het is dus, zeker in een drukbevolkt land als Nederland, niet wenselijk deze te bevorderen. Hierbij ga ik er van uit dat er bij deze oplossing niet gedoeld wordt op immigratie maar op toename van geboorten. Nederlandse bevolkingsgroei ook nog eens. Waarschijnlijk zit de kneep erin dat we met name de groei van autochtone Nederlanders moeten stimuleren om zo de vermeende islamisering te keren. Grote gezinnen verdienen blijkbaar meer aandacht dan het kleine gezin. Hoe en waarom volgt hopelijk nog in het eindrapport.

3. Het gezag van de politie wordt hersteld, door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden, in combinatie met de zachte hand van buurtmoeders.

Die zachte hand van buurtmoeders is helemaal geen gek idee zoals al blijkt uit diverse initiatieven. Overigens neemt de criminaliteit in Nederland in Nederland al jaren af onder alle bevolkingsgroepen. Dus of het echt nodig is een bepaald vermeend gezag te herstellen betwijfel ik. Dat de uitholling van ons politieapparaat de bestrijding van georganiseerde criminaliteit bemoeilijkt heeft vooral te maken met beleid en geld. Daarover wordt in deze oplossing niets gezeg. Wat wordt er bedoeld met dat ‘cultuurgericht optreden’? Weet de Nederlandse Leeuw niet dat dit in allerlei vormen gebeurd of is dit een oproep tot etnisch profileren en discriminatie?

4. Verschuif het perspectief van de oorzaken naar de gevolgen van massa-immigratie voor Nederland.

Ten eerste is die massa-immigratie nogal overdreven. Nederland kent geen overdreven immigratie-cijfers, zeker niet ten opzichte van andere landen. Ten tweede wordt er gesuggereerd dat er minder aandacht is voor de gevolgen van immigratie dan voor de oorzaken. Het tegenovergestelde is waar, met het hier gewenste navelstaren zijn we al jaren druk bezig. Oplossing vier behelst dus dat we precies hetzelfde blijven doen voor veelbesproken problemen en de oorzaken blijven negeren. Daar schieten we dus weinig mee op.

5. Voer een beperkt immigratiebeleid om eerst de integratie-uitdagingen op te lossen.

Nederland voert al een beperkt immigratiebeleid. Hoe draagt dat bij aan de uitdagingen die integratie vraagt? Het staat wel vast dat we kunnen leren van lessen uit het verleden. Integratie vanaf dag 1 actief oppakken voor alle asielzoekers. Dan kunnen ze zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij, dat is voor iedereen een goede zaak. Als ze uitgewezen worden kunnen ze met hun taalkennis en nieuwe vaardigheden bijdragen in hun land van herkomst.

6. Toegang tot de Nederlandse verzorgingsstaat pas na vijf jaar werkhistorie.

Oh jee, is dit nu een pleidooi voor twee soorten burgerschap? Hoe los je dat dan op met bijvoorbeeld bejaarde of gehandicapte vluchtelingen? Die moeten hun heil maar elders zoeken? En doet de Multiculturele Samenleving wel voldoende aan het bieden voor kansen aan nieuwkomers? Hoe kunnen asielzoekers een werkhistorie opbouwen als ze niet mogen werken en we te laat beginnen met taalonderwijs en andere vormen van scholing? Eerst worden asielzoekers dus in het diepe gegooid volgens deze oplossing. Leidt dat niet juist meer tot meer achterstand en criminaliteit? Ontstaat door dit idee niet juist een nieuw soort illegaliteit? Deze oplossing roept vooral vragen op. Heeft de Nederlandse Leeuw daar ook antwoorden op?

7. Verenigingen waar je niet lid-af mag worden worden bij wet verboden.

Dit vind ik zowaar een aardig idee. Dan moet wel ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ gelden. Dus moet het niet alleen gelden voor enge islamitische clubjes maar ook bijvoorbeeld voor Scientology. Het probleem is dat sektes natuurlijk nergens formeel vastleggen dat je niet op mag stappen. Handhaving vormt dus een probleem.

8. Ontwikkeling van de verlichte nederislam ten koste van de radicale islam.

Dit lijkt te wringen met godsdienstvrijheid. Wanneer je deze oplossing wilt afdwingen is er beleid nodig. Wie bepaalt wat verlicht is danwel radicaal? En welke rol moet de overheid daarin spelen? Dat neemt niet weg dat radicalisme altijd en in elke vorm bestreden moet worden. Maar waarom wordt alleen de islam benoemd? De ontwikkeling van een gematigde islam kun je best toejuichen hoewel ontkerkelijking wat mij betreft nog veel wenselijker is. Voor elk geloof.

9. Nederlands wordt als preektaal verplicht en preken worden openbaar uitgezonden. De financiering van kerken en moskeeën wordt volledig transparant.

De transparantie van financiering van welke kerk (of politieke partij) dan ook kan ik alleen maar toejuichen. Het verplichten van Nederlands als preektaal is niet alleen onpraktisch (voor immigranten en expats) maar lijkt me ook alweer in strijd met de Godsdienstvrijheid. Hetzelfde geldt voor die openbare uitzendingen, en wie betaalt dat?

10. Invoering van inkomenseisen voor wie een probleemwijk wil komen wonen, naar voorbeeld van de Rotterdam-wet.

Hoe vrijheidslievend ben je als je bepaalt waar iemand mag wonen? Door deze oplossing maak je het mensen misschien ook nog wel eens onmogelijk om überhaupt ergens te kunnen wonen. In het beste geval verplaats je problemen in plaats van ze op te lossen. En bovendien werkt de Rotterdam-wet niet volgens onderzoek.

Ik vind de resultaten best mager voor een bijeenkomst waar zoveel tijd, energie en publiciteit aan besteedt is. De opsomming van oplossingen is een rammelend broddelwerkje. De oplossingen zijn soms in strijd met de grondwet, in andere gevallen onhaalbaar en vaak gespeend van de realiteit van nu. Dat is het gevolg van een suggestieve doelstelling en de eenzijdige sprekerslijst. De criticasters hebben gelijk gekregen.

Is De Nederlandse Leeuw dan helemaal mislukt? Dat ook niet. Tijdens de Nederlandse Leeuw werd op Twitter ludiek gedemonstreerd met kattengifjes. Dat leverde een prachtige hoeveelheid tweets op. En als de Nederlandse Leeuw het bij een volgende editie niet beter aanpakt is dat de erfenis. In elk geval een vermakelijke erfenis, hieronder een selectie:

@Woutel

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

UA-73562138-1