facebook

Colofon

Punaise

Het woord punaise was in het Frans reeds vóór de uitvinding van de duimspijker de gangbare naam voor de bedwants of wandluis. Dit insect heeft een verbreed en plat lichaam en beschikt over een lange, prikkende zuigsnuit. Het spijkertje kreeg, vanwege de uiterlijke overeenkomst, dezelfde naam als het beestje. De naam betekent in het Frans stinker.

Duimspijker

In Vlaanderen wordt ook het purisme duimspijker gebruikt. Het woord staat al sinds de vroegste edities uit het begin van de vorige eeuw in de Grote Van Dale.[1] Het VRT-taaladvies rekent het niet tot het Algemeen Nederlands[2] en ook volgens de Grote Van Dale (2005) wordt het woord niet tot de verzorgde standaardtaal in België gerekend.

[bewerken]Penijzer en pinijzer

Penijzer[3] of pinijzer[4] is door associatie en analogie in de volksmond ontstaan uit het woord punaise. Deze etymologische verklaring is een voorbeeld van volksetymologie[5].

Contact: redactie@duimspijker.com
Share
UA-73562138-1