Opinie politiek

Landsbelang in je broekje


Landsbelang is typisch een woord dat je alleen hoort tijdens een regeringsformatie. Het is een verkapt dreigement dat suggereert dat politieke partijen hun belangen en principes opzij moeten zetten om naderend onheil af te wenden. 

Tenzij het land in een ernstige crisis verkeerd is landsbelang een begrip dat getuigt van weinig politiek benul en vooral bedoeld als verwijt. Of tegenovergesteld, juist als schaamlap wanneer een partij in een coalitie stapt die weerstand oproept bij de eigen achterban.

Door te appelleren aan het landsbelang kun je politici bewegen over hun schaduw heen te stappen (ook al zo’n begrip). Maar het is onzin te verwachten dat partijen zoiets móeten doen. Politieke partijen in de formatie moeten helemaal niets. Het suggereert ook een zekere haast terwijl een demissionair kabinet en de Kamer prima op de winkel kunnen passen (en dat is drie.).

Elke partij maakt z’n eigen afweging op basis van principes, belangen, voorkeuren en electorale risico’s tijdens een formatie. Uiteindelijk leidt dat tot keuzes die men zal moeten verantwoorden aan leden en kiezers, niets meer en niets minder. Desnoods, al is dat nog nooit gebeurd, bij nieuwe verkiezingen.

@Woutel

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.